12Count

Een educatieve game als lesmethode in het rekenonderwijs

Op 21 juli 2013  |  project

12Count is een vernieuwende lesmethode Rekenen, voor gebruik in het voortgezet en middelbaar onderwijs. De methode biedt scholieren en studenten de mogelijkheid om hun rekenvaardigheden te ontwikkelen in de vorm van een educatieve game. Zo wordt rekenen veel leuker!

12Count

12Count is een simulatiespel waarin de speler schoolfeesten moet organiseren. De speler moet alle inkopen doen voor het feest, de locaties aankleden, bands regelen en personeel betalen. En daarvoor moet steeds flink worden gerekend! De speler bepaalt zelf het verloop van het spel. Hoe beter er wordt gespeeld en gerekend, hoe verder je komt en hoe moeilijker het rekenwerk wordt. Aan het begin van het spel moet een klein feest worden georganiseerd in de oude kelder van de school, maar als je goed speelt worden de feesten steeds groter, krijg je steeds grotere feestlocaties, komen er steeds meer bezoekers en stijgt de omzet. En ondertussen stijgt ook de rekenvaardigheid.

Achter de schermen kan de docent de ontwikkelingen volgen in een compleet leerlingvolgsysteem. Het voor 12Count ontwikkelde didactische rekenmodel vormt het hart van de rekenmethode. Dit model is gebaseerd op de drie niveaus (1F, 2F en 3F) die in het voortgezet- en beroepsonderwijs geëxamineerd worden.

12Count docent in leerlingvolgsysteemEen doordacht systeem

We hebben 12Count ontwikkeld in opdracht van Jongbloed Educatief, in nauwe samenwerking met Sense Studios en Bureau ICE. Sense Studios is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitwerking van het spelconcept. Bureau ICE ontwikkelde het didactische model, en zorgde voor de didactische inhoud van het spel.

Tremani zorgde voor de complete back-end van het systeem. Onze didactische beheeromgeving zorgt ervoor dat de volledige didactische inhoud van de game in de vorm van blokken, domeinen, niveaus en programmeringsregels kan worden beheerd - vanuit deze didactische beheeromgeving wordt het hele spel aangestuurd. Ons leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat de docent optimale feedback krijgt over de vorderingen van zijn leerlingen, en alle stappen in het leerproces kan volgen en bijsturen. En dan is er nog de administratieve beheeromgeving waar Jongbloed gegevens over klanten, licenties en gebruikers kan beheren.
 

Leuker rekenonderwijs

Het is niet toevallig dat 12Count nu gelanceerd wordt. Het is al langer bekend dat het rekenniveau van studenten in het MBO achterblijft bij de doelstellingen. Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt rekenen voor niveau 4 geëxamineerd. Het MBO moet dus met rekenen aan de slag. Met 12Count kunnen MBO-studenten hun rekenvaardigheid verbeteren en op niveau houden. 12Count is een game die het oefenen van rekenen leuker en gemakkelijker maakt.

12Count minigame

Link:
12Count website

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by