Afgestudeerd bij Tremani

Op 25 juli 2011  |  nieuws

De afgelopen weken zijn er twee studenten bij ons afgestudeerd. Marco studeerde af op een nieuwe versie van ons contentmanagementsysteem. Frank deed in het kader van zijn afstudeerproject een optimalisatie van ons toetssysteem. We hebben ze natuurlijk allebei een baan aangeboden.

Afgestudeerd bij Tremani

Marco: een nieuwe versie van Wabbit

Tremani ontwikkelt al twaalf jaar websites op basis van het eigen Wabbit cms. In de loop der jaren hebben we flink doorontwikkeld aan het systeem, en dat heeft ertoe geleid dat er nu een aantal verschillende versies van Wabbit in omloop zijn. Vandaar dat we het tijd vonden om eens een compleet nieuwe versie te ontwikkelen.

Marco van 't Wout studeerde Technische Informatica aan de Haagse Hogeschool in Delft. De doelstelling van zijn afstudeeropdracht was om een basis voor de nieuwe versie van Wabbit te ontwikkelen. Dat moest op basis van het Yii-framework, want dat gebruiken we tegenwoordig als onderliggend framework voor nieuwe applicaties.

Met zijn project heeft hij een krachtige basis neergezet voor de nieuwe versie van Wabbit, die volop voordelen biedt - zowel voor gebruikers als beheerders. We verwachten de nieuwe versie vanaf september in gebruik te kunnen gaan nemen. Daar gaan we nog veel plezier aan beleven!

 

Frank: optimalisatie van Spinto

Spinto is ons toetssysteem, waarmee onze klanten hun kandidaten online toetsen en examens kunnen afnemen. Het systeem wordt bijvoorbeeld dagelijks door grote aantallen kandidaten gebruikt op www.toets.nl en www.t-station.nl. Doordat er steeds meer kandidaten hun toetsen online maken, leek het ons zinvol om uit te zoeken hoe we de software nog verder kunnen optimaliseren.

Het afstudeerproject van Frank van Maastricht vormde de afsluiting van zijn opleiding Mediatechnologie aan de Hogeschool Rotterdam. De hoofdvraag van zijn project was: op welke manier kan Spinto softwarematig - met behoud van functionaliteit - worden geoptimaliseerd voor een snellere werking?

Frank heeft grondig geïnventariseerd waar mogelijke knelpunten van Spinto liggen en onderzocht welke softwarematige optimalisaties er mogelijk zijn. Hij heeft zich daarbij geconcentreerd op PHP, MySQL, caching en front-endoptimalisaties. Voor de mogelijke optimalisaties heeft hij de verhouding tussen impact en investering bepaald. Het project van Frank heeft geleid tot een concrete set met conclusies en aanbevelingen waarmee we onze toetssystemen nog verder gaan optimaliseren.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by