Digitaal rekenonderwijs in Afrika

Een pilot in Burkina Faso

Door René Dings op 30 oktober 2014  |  nieuws

Kun je digitale leermiddelen gebruiken om schoolkinderen in Afrika beter te leren rekenen? Om antwoord te krijgen op die vraag heeft Woord en Daad onlangs een pilotproject uitgevoerd in Burkina Faso. Het doel van deze pilot was om uit te vinden met welke technologie en welke methodologie het gebruik van digitale leermiddelen de meeste kans van slagen heeft. Het was voor Tremani een mooi project om aan mee te werken.

Digitaal rekenonderwijs in Afrika

Voor de pilot is gebruik gemaakt van 12Count, een online rekengame die we vorig jaar samen met Bureau ICE en Sense Studios hebben ontwikkeld in opdracht van Jongbloed Educatief. Met dezelfde partners hebben we One2Count nu geschikt gemaakt voor de pilot in Burkina Faso. Sense heeft het concept en het ontwerp van het spel compleet aangepast aan de Afrikaanse context en Bureau ICE heeft gezorgd dat het spel ook didactisch aansluit op de nieuwe doelgroep. Tremani was er in dit project met name verantwoordelijk voor dat de nieuwe versie van het spel technisch goed zou functioneren.

De omstandigheden in Ouagadougou - de hoofdstad van Burkina Faso - zijn nogal anders dan hier. Om ervoor te zorgen dat de schoolkinderen ongestoord met het computerspel zouden kunnen spelen, vond de pilot plaats in een computerzaal van de universiteit van Ouagadougou. Uit onderzoek was gebleken dat zelfs op die locatie de internetverbinding onvoldoende capaciteit had en ook niet stabiel genoeg was. Daarom hebben we het spel op een speciale server geïnstalleerd die in het lokale netwerk van de universiteit kon worden gehangen.

Het effect op het rekenniveau is nog niet meegenomen in deze pilot en zal in een later stadium verder onderzocht worden. De pilot heeft wel veel andere nuttige informatie opgeleverd over deze inzet van digitale leermiddelen. Niet alleen over de methodologie (zoals het spelconcept en de rol van de docent in de klas), maar ook over de technische randvoorwaarden. Op basis van de uitkomsten van pilot denkt Woord en Daad nu na over de manier waarop een goed vervolg aan dit project kan geven.

Bekijk de website van het project: burkina.one2count.nl

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by