Een leerlingvolgsysteem voor de basisschool

Een compleet LVS voor de groepen 3 t/m 8

Door René Dings op 4 november 2019  |  project

Sinds dit schooljaar kunnen leerkrachten en leerlingen in het primair onderwijs gebruikmaken van een prachtig nieuw leerlingvolgsysteem: het IEP-LVS. In het systeem kan de ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 online worden gevolgd. Tremani ontwikkelde het complete systeem in opdracht van Bureau ICE.

Een leerlingvolgsysteem voor de basisschool

Wat is IEP?

IEP biedt een overzichtelijke manier om toetsen af te nemen en de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. De leerkracht kan in het groepsoverzicht op ieder moment bekijken welke toetsen een leerling al gemaakt heeft en voor welke vaardigheden een leerling nog een toets moet maken. Omdat iedere leerling in zijn eigen tempo leert, kan de leerkracht zelf bepalen wanneer hij een toets klaarzet voor een leerling. Behalve toetsen voor taal en rekenen biedt het systeem ook meetinstrumenten voor het in kaart brengen van talenten op het gebied van zachte vaardigheden zoals leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. De leerkracht kan de resultaten bekijken van alle gemaakte toetsen en per leerling de score zien voor verschillende vaardigheden en domeinen. Doordat de resultaten direct na de afname beschikbaar zijn, kan de leerkracht deze meteen met de leerling bespreken. 

In het leerlingprofiel wordt de ontwikkeling van de leerling getoond in enkele heldere grafieken en spindiagrammen. Een belangrijk uitgangspunt van de IEP is dat de leerlingen niet met elkaar worden vergeleken, maar dat de ontwikkeling van iedere leerling wordt gevolgd via referentieniveaus en leerlijnen. De leerkracht kan ook een Talentenkaart genereren - een handige ondersteuning in het gesprek met de leerling en de ouders.

Uitspraak van een school over het nieuwe IEP-leerlingvolgsysteem:

Dit is nou een lvs dat zinvol is én een overduidelijke meerwaarde heeft. En dat alles zonder al te veel extra bijkomstige administratieve rompslomp. Win-win.

Onze aanpak

Bureau ICE had al uitgebreide ervaring met de IEP Advieswijzer, een voorloper van het nieuwe LVS voor gebruik in groep 7 en 8. Daardoor bestond er al een beeld van wat het nieuwe LVS moest gaan bieden. Wij brachten alle eisen, wensen en ideeën in kaart en werkten dat uit in een voorstel voor functionaliteiten, structuur en navigatie. Dat voorstel bestond uit een functioneel ontwerp (met wireframes) en een technisch ontwerp. Een belangrijk aandachtspunt daarbij waren de koppelingen met Toets.nl (waarin alle IEP-toetsen worden afgenomen) en met Basispoort (waarmee de leerlingen makkelijk kunnen inloggen op hun leermiddelen). Op basis van de ontwerpdocumenten konden we vervolgens in een strakke samenwerking met Bureau ICE het complete systeem ontwikkelen. Dankzij het snelle en efficiënte ontwikkeltraject was het systeem mooi volgens planning gereed - op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar.

We zijn trots op het resultaat van dit project. Niet alleen omdat het nieuwe IEP-LVS een mooi en gebruiksvriendelijk systeem is geworden, maar ook omdat we hiermee kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen en de ondersteuning van leerkrachten in het primair onderwijs.

In deze video kun je een kijkje nemen in het IEP-LVS:


Meer weten?

Wil je meer weten over het IEP-LVS van Bureau ICE? Kijk op https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/


Meld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by