Een mijn-omgeving voor NKD

Samenwerken aan bestanden op mijn.nkd.nl

Door René Dings op 8 juli 2018  |  project

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) bewaakt en bevordert de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van dyslexie. Het NKD wilde een online 'mijn'-omgeving gaan gebruiken voor de uitwisseling van bestanden met betrokkenen in verschillende rollen, zoals bestuursleden, adviesraden, werkgroepen en praktijken. Tremani ontwikkelde hiervoor een mijn-omgeving op maat die als portaal kan gaan dienen voor alle gebruikers.

Met de nieuwe mijn-omgeving is het mogelijk om op een veilige en gebruiksvriendelijke manier documenten te delen met de gebruikers. Voor bestuurs- en werkgroepen gaat het dan bijvoorbeeld om vergaderstukken, voor praktijken om beleidsinformatie en voor individuele praktijkhouders om certificaten en facturen. Behalve het delen van bestaande documenten zoals word- en pdf-bestanden, biedt de omgeving ook de mogelijkheid om online in bestanden samen te werken. Daarbij wordt duidelijk aangegeven welke gebruiker een bepaalde wijziging heeft doorgevoerd en wanneer. De gebruikers kunnen ook commentaar geven op de documenten. Met een slim systeem van rechten en rollen kan de beheerder precies bepalen tot welke documenten een bepaalde gebruiker toegang heeft.

In een vervolgtraject moet de functionaliteit van de omgeving in stappen verder worden uitgebouwd, bijvoorbeeld door de omgeving te koppelen aan andere systemen en applicaties zoals de NKD-website, het praktijkenregister, de CQ-index, de databank en de financiële administratie. De mijn-omgeving kan uitgroeien tot de centrale applicatie waarvandaan de andere systemen kunnen worden gevoed en gebruikt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by