Een nieuwe start voor Taal de Baas

Alle goede dingen in drieën

Door René Dings op 28 juli 2014  |  nieuws

In 2011 hebben we 'Taal de Baas' ontwikkeld, een online programma voor lezen en luisteren in het mbo. Het Steunpunt Taal & Rekenen heeft het programma de afgelopen jaren gratis beschikbaar gesteld aan onderwijsinstellingen. Binnenkort zal de exploitatie van het programma worden overgenomen door drie verschillende organisaties. Daar horen drie nieuwe namen bij, en die stellen we graag aan je voor.

Een nieuwe start voor Taal de Baas

Taal de Baas is een diagnosticerend en remediërend programma. Het programma is ontwikkeld om taalachterstanden in het onderwijs weg te werken. Scholen kunnen het programma gebruiken om van een leerling vast te tellen of deze een taalachterstand heeft en in kaart te brengen wat de oorzaken van die taalachterstand zijn. Vervolgens biedt het gerichte oefeningen om deze achterstand weg te werken. Het programma biedt op deze manier een waardevolle aanvulling op bestaande toetsen en methodes.

Het Steunpunt Taal & Rekenen heeft besloten om Taal de Baas niet langer zelf aan te bieden, maar het ter beschikking te stellen van organisaties die het programma op de markt willen aanbieden en die het verder willen onderhouden en doorontwikkelen. Daarmee komt met ingang van schooljaar 2014 -2015 een einde aan het gratis gebruik van Taal de Baas. Gelukkig zijn er drie organisaties die het programma vanaf 1 augustus 2014 op de onderwijsmarkt aan zullen bieden. Ze doen dat ieder onder een eigen naam:

Tremani zal voor deze drie programma's de doorontwikkeling verzorgen. Zo kan iedere organisatie het aan zijn klanten aanbieden op een manier die het beste bij ze past.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by