Een nieuwe website voor Proeftuin Inburgering

Op 11 juni 2010  |  project

Tremani heeft een nieuwe website ontwikkeld voor de Proeftuin Inburgering. De website is onderdeel van de Monitor Proeftuinen, een landelijk project van het Ministerie van VROM.

Een nieuwe website voor Proeftuin Inburgering

In het Deltaplan Inburgering staat de kwaliteitsverbetering van inburgeringstrajecten centraal. Om inzichtelijk te maken op welke fronten deze trajecten kwalitatief verbeterd kunnen worden, heeft het ministerie van VROM mogelijke succesfactoren in kaart laten brengen. Een team van onderzoekers van vier universiteiten voert nu onderzoek uit bij 27 'proeftuinen' (samenwerkingscombinaties van gemeenten en taalaanbieders). Het doel van het onderzoek is om verbanden te leggen tussen de (mate van implementatie van de) succesfactoren en de leerprestaties van cursisten.

De website 'Proeftuin Inburgering' geeft informatie over tussentijdse resultaten en nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op inburgeringstrajecten. De website richt zich primair op de betrokken docenten, maar is ook interessant voor andere taalaanbieders die niet betrokken zijn bij de proeftuinen. Met de informatie op de website kunnen zij hun inburgeringsprogramma's tussentijds verbeteren.

Voor het project 'Proeftuin Inburgering' was nog geen huisstijl beschikbaar. Tremani ontwikkelde daarom niet alleen de website (gekoppeld aan het Wabbit cms), maar verzorgde ook het complete grafisch ontwerp voor de website inclusief het logo.

 

Link:
Proeftuin Inburgering website

Meld u aan voor onze nieuwsbrief