IMO Rijkswaterstaat

Gebruikersonderzoek en herontwerp interface

Op 21 februari 2013  |  project

Hoeveel km file stond er gemiddeld op de A13 bij Delft, gemeten over 2010 tot 2012, op donderdagochtend en vrijdagmiddag, buiten de Nederlandse en Duitse schoolvakanties, uitgesplitst naar vervoerscategorie? Dergelijke gedetailleerde vragen moet Rijkswaterstaat kunnen beantwoorden vanuit de schat aan gegevens die ze verzamelen, en daarvoor is een Interactieve Monitor (IMO) gebouwd.

IMO Rijkswaterstaat

De IMO is een webbased applicatie, technisch ontwikkeld door WEST, een partner van Tremani waarmee al jaren goed wordt samengewerkt. Tijdens de ontwikkeling bleek de applicatie veel ingewikkelder te worden dan vooraf verwacht. De applicatie was daardoor voor gebruikers veelal niet te begrijpen.

Rijkswaterstaat heeft in dat stadium Tremani verzocht in een snelle interventie het gebruiksgemak van de applicatie te testen en verbetervoorstellen te doen. Met een expertreview en een scenario-gebaseerde gebruikerstest heeft Tremani het prototype van de applicatie onderzocht.

'De gebruikers waren zeer te spreken over de nieuwe interface. Ze konden de applicatie nu intuïtief bedienen.' - projectleider Aldo Snik, Rijkswaterstaat

De bevindingen zijn doorgesproken met Rijkswaterstaat en West, en een plan is opgesteld om met zo min mogelijk extra werk de interface van de applicatie compleet te herontwerpen. Door nieuwe templates te koppelen aan de bestaande applicatie was de impact op het bestaande propotype minimaal, terwijl de interface hiermee compleet vernieuwd kon worden.

Een nieuwe indeling is eerst uitgewerkt in wireframes. De verschillende samenhangende onderdelen die over diverse pagina's verspreid stonden, zijn door Tremani op één dynamisch scherm geplaatst om het overzicht te behouden.

Vervolgens is een heldere visuele scheiding aangebracht in functionaliteit: geavanceerde opties zijn pas beschikbaar als de gebruiker die nodig heeft, en staan dus niet in de weg voor het overgrote deel van de werkzaamheden. 

Op basis van een heldere structuur en een visueel rustige huisstijl is een compleet template gebouwd voor de gehele applicatie, dat door WEST goed te gebruiken was bij de verdere ontwikkeling. 

Een gebruiksonderzoek met de nieuwe indeling leverde direct het inzicht dat het gebruiksgemak flink verbeterd was. Rijkswaterstaat gaf aan dat de kerngebruikers te spreken waren over de nieuwe interface en dat ze nu zelfstandig in staat waren queries in te voeren. Voor ons het bewijs dat ook een snelle tussentijdse gebruikersevaluatie zeer de moeite waard kan zijn!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief