Infoloket Platteland

Op 10 maart 2010  |  project

Met het infoloket kunnen gebruikers zoeken naar schriftelijke en digitale documenten over platteland en plattelandsontwikkeling. Via het zoekscherm speuren zij in een database van meer dan 18000 documenten, verzameld door de Bibliotheek Wageningen UR, het Netwerk Platteland en de Taskforce Multifunctionele Landbouw.

Infoloket Platteland

Het infoloket is een initiatief van de Taskforce Multifunctionele Landbouw en het Netwerk Platteland. Wageningen UR ondersteunt het infoloket in belangrijke mate door een deel van de database van de Bibliotheek Wageningen UR toegankelijk te maken. 

Om dit alles voor elkaar te krijgen ontwikkelde Tremani een website, het zoekscherm en de zoekroutine. Bovendien wordt dagelijks - of liever gezegd: nachtelijks - een volledige inventarisatie gemaakt van de aangesloten databases en alle nieuw gevonden informatie toegevoegd.In het beheergedeelte voor de redactie is eenvoudig te zien welke artikelen nieuw zijn, en welke zij eventueel nog kunnen voorzien van een rating.

Wat het infoloket toevoegt aan de al bestaande en toegankelijke online dataverzamelingen:

  1. een samenbundeling van verschillende databases van verschillende websites
  2. een bijzonder doeltreffende zoekroutine, die op maat ingesteld is om de juiste informatie in dit specifieke vakgebied te kunnen achterhalen; de zoekroutine wordt met enige regelmaat ook strakker afgesteld op grond van ervaringen en bezoekersgegevens
  3. een rating-systeem van een ervaren en betrokken redactie, die hiermee nog beter kunnen sturen hoe de waardevolle artikelen in de database gevonden worden
  4. de mogelijkheid om deze zoekroutine in een andere website te integreren, door een kleine widget aan te bieden die eenvoudig elders ook geplaatst kan worden
  5. door gebruik van onder meer Open Archive de mogelijkheid voor ontsluiting van andere waardevolle databases, zodra die daar toestemming voor verlenen

Het Infoloket Platteland is hiermee een maatwerkoplossing waar we trots op zijn. Een heuse landbouw-Google. Handig van Tremani!

 

Link:
Infoloket Platteland website

Meld u aan voor onze nieuwsbrief