Online CQ-vragenlijsten voor het NKD

Onderzoek naar de behandeling van dyslexie

Door René Dings op 28 maart 2018  |  project

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) gebruikt de vragenlijsten van de CQ-index Dyslexie om ervaringen te verzamelen over diagnostisch onderzoek en de behandeling van dyslexie. De vragenlijsten worden al jarenlang op papier verspreid en afgenomen. Tremani ontwikkelde voor NKD een systeem voor het online afnemen van de vragenlijsten en verwerken van de resultaten.

Online CQ-vragenlijsten voor het NKD

De CQ-index Dyslexie is de Nederlandse standaard voor het meten van de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van ouders of verzorgers van kinderen bij wie een onderzoek naar dyslexie is gedaan of die een behandeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie hebben gekregen. De CQ-index wordt door bij het NKD aangesloten praktijken gebruiken om gegevens over de klanttevredenheid van ouders en verzorgers te verzamelen. De praktijken gebruiken de uitkomsten om hun dyslexieonderzoeks- en behandelpraktijk aan te passen en te verbeteren. Het NKD gebruikt de geanonimiseerde gegevens van alle praktijken voor onderzoek en kwaliteitsverbetering van de dyslexiezorg in Nederland.

De nieuwe applicatie biedt de bij het NKD aangesloten praktijken de mogelijkheid om twee verschillende vragenlijsten af te nemen. We digitaliseerden de inhoud van beide vragenlijsten en maakten deze geschikt om online ingevuld te worden. We maakten een gebruiksvriendelijke interface voor de vragenlijsten die de respondenten optimaal ondersteund bij het beantwoorden van alle vragen. Bij de vragenlijsten ontwikkelden we een complete beheeromgeving waar de beheerders uitnodigingen kunnen versturen aan respondenten, maar ook alle resultaten kunnen bekijken en exporteren.

De nieuwe applicatie bespaart het NKD en de praktijken veel tijd bij het verspreiden van de vragenlijsten en het verwerken van de resultaten. Daarmee levert het een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de dyslexiezorg.

Kijk voor meer informatie op de website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by