Online instrument biedt gemeentes ondersteuning

Sturingsinstrument Inburgering

Op 7 juni 2011  |  project

Het Sturingsinstrument Inburgering is een hulpmiddel dat gemeentes praktische ondersteuning biedt bij de aanbesteding, monitoring en evaluatie van inburgeringstrajecten. Op die manier helpt het instrument gemeenten om de kwaliteit van die trajecten te verbeteren.

Sturingsinstrument Inburgering 

Aanleiding

Mensen die in Nederland komen wonen, moeten de Nederlandse taal leren en weten hoe onze samenleving in elkaar zit. De gemeente waar iemand gaat wonen, biedt daarvoor een inburgeringstraject aan. Als je weet welke factoren van invloed zijn op de leerprestaties van de cursisten kun je beter sturen op kwaliteit en zorgen voor een hoger rendement. Wat die succesfactoren precies zijn, is onderzocht in het project Proeftuin Inburgering, waar Tremani in 2010 de website voor ontwikkelde.

Beleidsmedewerkers van gemeentes bleken nu behoefte te hebben aan een instrument dat  ze helpt  bij het maken van een goed programma van eisen voor hun inburgeringstrajecten. Het instrument zou bovendien ondersteuning moeten bieden bij de monitoring van de voortgang en bij de evaluatie van de resultaten.

Het instrument

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we een handig instrument bedacht en ontwikkeld. In het instrument kunnen gebruikers op een laagdrempelige een toegankelijke manier met de inhoud aan de slag. Dat werkt niet alleen inspirerend, maar het levert ook direct bruikbare  documenten op.

Het instrument bevat een aantal oefeningen (in de vorm van ipsatieve tests) waarmee de gemeentes interactief kunnen ervaren welke aspecten van invloed zijn op de kwaliteit en welke onderdelen ze daarvan zelf het meest belangrijk vinden. Als de gebruikers de oefeningen hebben doorlopen, kunnen ze een aantal documenten genereren waarmee ze verder aan de slag kunnen. Het instrument biedt bijvoorbeeld een sjabloon voor een aanbestedingsdocument en een persoonlijke ranglijst met eisen en wensen. De oefeningen en documenten worden aangeboden voor drie fasen van het traject (aanbesteding, monitoring en evaluatie) en kunnen voor iedere fase separaat worden gebruikt.

Het instrument wordt door het ministerie gratis beschikbaar gesteld voor medewerkers van gemeentes, taalaanbieders en andere betrokkenen. Het is in eerste instantie ontwikkeld voor de inkoop, monitoring en evaluatie van inburgeringtrajecten, maar het blijkt ook goed geschikt te zijn voor andere scholingstrajecten voor bijvoorbeeld laaggeletterdheid, re-integratie of sociale activering.

Sturingsinstrument Inburgering - aanbesteding, monitoring en evaluatieMeld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by