Taal de Baas

Op 13 mei 2011  |  project

Taal de Baas is een online toets- en lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Taal de Baas

Wat hebben we gedaan?

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om succesvol onderwijs te kunnen volgen. Toch kampen veel leerlingen met een taalachterstand. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van het programma Taal de Baas. Dit programma brengt per leerling in kaart wat de oorzaken van de taalachterstand zijn en biedt vervolgens gerichte oefeningen aan om deze achterstand weg te werken.

Hoe werkt Taal de Baas?

Leerlingen starten met het maken van drie toetsen voor de basisvaardigheden lezen, luisteren en woordenschat. Taal de Baas bepaalt welke van de tien subvaardigheden onvoldoende zijn ontwikkeld en biedt de leerling automatisch een leertraject aan om deze te verbeteren. Een leertraject bestaat uit korte, pakkende taaloefeningen die steeds maximaal een kwartier duren. Na iedere opgave krijgt de leerling direct feedback. Na elke oefening volgt een taalspelletje, waarmee leerlingen een taalstrijd aangaan met medegebruikers. Deze spelletjes dagen de leerlingen keer op keer uit de volgende oefening te maken. Meer oefeningen maken betekent meer kansen om highscores te verbeteren. Ieder leertraject sluit af met een toets.

Tremani ontwikkelde het programma samen met ITTA en Bureau ICE, in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen MBO. We hebben de complete ontwikkeling uitgevoerd, van functioneel ontwerp tot implementatie. Daarbij hebben we een aantal interactieve vraagtypes ontwikkeld en een paar leuke taalspellen bedacht. De complete inhoud van het toets- en lesprogramma is ontwikkeld door ITTA en Bureau ICE.

Bekijk de demovideo

Om de uitgebreide mogelijkheden van Taal de Baas te presenteren, hebben we een demovideo gemaakt. Deze geeft een mooie eerste indruk van het systeem.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by