Waarom je een logo moet onderhouden

Door Luuk Platschorre op 22 januari 2016  |  blog

Wij maken websites. Een nieuwe website betekent nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, nieuwe contactmogelijkheden met je klanten. Daarbij speelt herkenbaarheid een grote rol. Maar daarnaast is het ook belangrijk bij de tijd te blijven met je uitstraling. Je krijgt tenslotte maar één kans om een goede tweede indruk te maken! 

 

Eén van de eerste dingen die we bekijken als een nieuwe website zich aandient, is of we met een huisstijl van een klant "wat kunnen". Kunnen we daar een goede website bij maken? Sluit de gevraagde uitstraling effectief en duurzaam aan bij het huidige logo? Of is er nog helemaal geen logo? Tremani specialiseert zich niet in branding, huisstijlen en marketing, maar weet vanuit een lange expertise in grafisch ontwerp precies wat onze klanten nodig hebben in hun styling. Voor de klanten die hun website bij ons onderbrengen (her)ontwerpen we dan ook graag een heel goed logo. En onthoud: nieuwe logo's zijn leuk, maar nog veel belangrijker is een jaarlijkse evaluatie: "Klopt onze huisstijl nog?" "Moeten we niet een detail wijzigen?" Vaak is het voordeliger om elk jaar een kleine update door te voeren, dan eens in de tien jaar een compleet nieuwe stijl te introduceren!

En omdat plaatjes toch altijd meer zeggen dan heel veel woorden: hieronder een bloemlezing van roemruchte Tremani-logo's uit het recente verleden.

Nieuwe logo's, voor startende organisaties

VDNDP bouwingenieurs kwamen bij ons toen ze in de opstartfase zaten. Logo, huisstijl en website, alles moest nieuw en vanuit het niets worden gecreëerd, maar mocht wel uitstralen dat ze al lang ervaring in het vak hadden. Strak, zakelijk, duurzaam, een technische inslag maar ook een heldere vormgeving, geschikt voor toepassingen op scherm, papier en langs de weg op een bouwbord. Tijdloos en flexibel.

Het Wiklab is een online tool die door Tremani zelf is ontwikkeld: hiermee kan je snel een prioriteitenlijst ordenen voor een keuze die gemaakt moet worden.  Al onze klanten zullen het Wiklab kennen van het Waardeweb-spel, waarmee ze heel snel en gericht de belangrijkste aspecten van hun nieuwe website kunnen ordenen. Voor het Wiklab is een geheel eigen stijl gekozen en ontwikkeld, met bijbehorend intrigerend logo.

Een aparte opgave was het logo voor MBDSO. Hoewel opgericht als eenmansbedrijf, was het nadrukkelijk de bedoeling dat de huisstijl ook iets groters uitstraalde, met een duidelijke link naar stedebouw. De ronde stedelijke vorm en kleurgebruik leveren een heel herkenbare en duidelijke stijl op, die direct in allerlei onderdelen van huistijl en vormgeving van de website kon worden gebruikt. Superherkenbaar, en het hint naar corporate, groot, degelijk.

Voor Plain Language Europe is een website en een iconen-stijl ontwikkeld, die de helderheid van taal verbeeldt die wordt nagestreefd door deze organisatie. Helder taalgebruik in een heldere grafische omgeving.

Artenergy werkt aan energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het logo bevat alle vormelementen elementen die nodig waren om op de homepage een dynamische grafische animatie te maken die direct duidelijk maakt waar dit bedrijf voor staat. Helder, fris, groen, vol energie, en met zicht op de toekomst.

Restyling logo's

Belangrijker soms nog dan een nieuw logo ontwikkelen, is het regelmatig opfrissen van de eigen huisstijl. Tremani heeft ruime ervaring met het moderniseren van een huisstijl, vaak op zo'n manier dat het nieuwe logo niet direct overal hoeft te worden doorgevoerd: het past naadloos in de bestaande set uitingen, maar vervangt die op natuurlijke wijze langzaamaan. 

Voor Reos bijvoorbeeld. Reos had een prima logo, maar het miste frisheid, en deed wat gedateerd aan. Met een korte ontwerpronde wist Tremani de herkenbaarheid te houden, en tegelijk het logo een grondige en geslaagde modernisering mee te geven. 

 

Het Peelnetwerk benaderde ons met een logo waarvan wij de vormentaal compleet niet geschikt vonden, en dat grafisch niet voldoende uitgewerkt was voor een sterke huisstijl. Het idee erachter was echter prima: de vorm van een landschappelijke indeling die vooral in de Peel voorkomt - een helder verhaal dat de adviseurs konden gebruiken. Met een snelle interventie hebben we hier de elementen aan toegevoegd die voor het peelnetwerk van belang zijn: stedelijk gebied en watermanagement, en er tegelijk een logo van gemaakt dat krachtig en grafisch kloppend gebruikt kan worden op alle mogelijke uitingen. Hiermee is gelijk een kleurenschema geïntroduceerd waarop voortgebouwd kan worden.

Bij Craftworks werken high-tech uitvinders. Hun klanten bevinden zich vooral in de food- en de agri-sector. We hebben hen geholpen door hun logo een duidelijk strakkere en grafisch aansprekender uitstraling te geven, die niet misstaat tussen het visuele marketinggeweld van hun grote klanten.

Het ITTA transformeerde de afgelopen jaren naar een meer onafhankelijk kennisinstituut. Daarvoor hadden ze een nieuwe website nodig, maar voordat we daaraan begonnen hebben we hen geholpen door hun logo minder academisch, gedateerd en stoffig te maken. Heldere kleuren, autoriteit, leesbaarheid en een duidelijk omschrijving van wie ze zijn. Een enorme stap voorwaarts in het zoeken naar een nieuwe vormgeving van hun informatie. Toch is het nieuwe logo onmiskenbaar verbonden aan het vorige logo, en een voortzetting van de lange waardevolle traditie.

Logo-ontwerp en logo-onderhoud. Twee kanten van dezelfde medaille. Het is een van de manieren waarop Tremani handig werkt met wat er al is, nieuwe elementen ontwerpt zonder oude verworvenheden weg te gooien, en zo een duurzame huisstijlstrategie bouwt voor haar klanten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by