Zorgmanager voor De Regenboog

Leerlingvolgsysteem voor het primair onderwijs

Door Margit Ouwehand op 9 oktober 2017  |  project

De Regenboog is een unieke Haagse basisschool met ruim zeshonderd heel diverse leerlingen en een gedreven team van docenten en management. Deze school heeft de visie dat elk kind een unieke ontwikkeling doormaakt in een eigen tempo. Tremani ontwikkelde een leerlingvolgsysteem dat handig bruikbaar is én zorgt voor overzicht. Meer tijd voor leerlingen, minder voor de administratie!

Zorgmanager voor De Regenboog

Om goed onderwijs en zorg op maat te kunnen bieden in deze eerste belangrijke schoolfase is een goed leerlingvolgsysteem onontbeerlijk. RKBS de Regenboog werkte met een systeem wat niet meer aan de eisen en wensen voldeed en bovendien erg tijdrovend was. Zij zijn bij ons gekomen met de vraag of wij een nieuw leerlingvolgsysteem voor ze wilden ontwikkelen.

Aansluiten bij werkprocessen
Wat uniek is aan de Zorgmanager is dat het niet een standaard leerlingvolgsysteem is met een hoop overbodige modules, maar een systeem dat voor RKBS de Regenboog op maat is gemaakt en haar visie met betrekking tot leer(ling)ontwikkeling ondersteunt. Tremani heeft het systeem aangepast op de ideale manier van werken van De Regenboog. 

Afgelopen vrijdag hebben we de nieuwe Zorgmanager geïntroduceerd in het team. Het is (serieus) met applaus ontvangen." - Jessica Hendriks, adjunct-directeur De Regenboog

De Zorgmanager geeft op een heldere wijze de resultaten van de leerlingen weer, zodat de docenten en zorgcoördinatoren te allen tijde kunnen bijsturen door het bieden van zorg of juist extra uitdaging, waardoor de leerling op het eigen niveau volledig tot zijn recht komt. Het is een mooi, intuïtief systeem geworden dat naast gebruiksgemak ook voor gebruiksplezier zorgt: administratieve lastenverlichting voor de docenten en het management. Minder tijd aan administratie, meer tijd voor het kind.

Om de voortgang van elke leerling te communiceren naar de ouders is voor elke leerling een profielkaart in het systeem gebouwd: ook voor ouders die het Nederlands minder beheersen, is hierop in één oogopslag duidelijk te zien hoe hun kind functioneert en wat er van hem of haar verwacht kan worden.Nog meer moois
Tremani gaat de komende tijd nog verder met de ontwikkeling van de Zorgmanager. De leerdoelen (die zijn opgesteld door de Rijksoverheid) en de registratie van de bijbehorende leermiddelen (waaronder papieren en digitale lesmiddelen) zullen in de Zorgmanager worden geïntegreerd. Elk kind krijgt op het eigen niveau de leerstof en leermiddelen aangeboden, zodat het de leerdoelen behaalt en succes ervaart. De Zorgmanager zal al deze doelen automatisch, snel en efficiënt in groepsplannen en een individueel plan per leerling invoegen.

Meer weten over het leerlingvolgsysteem?
De Zorgmanager is ook voor andere basisscholen beschikbaar! Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Luuk Platschorre.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

powered by