Basismeters voor Lezen en Schrijven

Online screenen op laaggeletterdheid

Door René Dings op 11 september 2020  |  project

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Ze zijn niet in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken en kunnen hierdoor minder goed functioneren in de samenleving. Deze mensen noemen we laaggeletterd. In opdracht van de Stichting Lezen en Schrijven hebben we de Basismeters ontwikkeld: online instrumenten waarmee kan worden vastgesteld of mensen laaggeletterd zijn. En daar zijn we best een beetje trots op.

Wat zijn de Basismeters?

De Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen. Het doel is om laaggeletterdheid bij volwassenen te verminderen en bij kinderen te voorkomen. De stichting doet dat door onderzoek te doen, advies te geven en kennis te delen. De stichting biedt ook een aantal screeningsinstrumenten waarin naar voren komt of iemand moeite kan hebben met lezen, schrijven of rekenen. Tot die instrumenten behoren de Basismeters.

De Basismeters zijn eenvoudig af te nemen online instrumenten, waarvan de uitslag direct beschikbaar is. Ze geven in maximaal 15 minuten een indicatie of iemand scholing nodig heeft. Er zijn Basismeters voor verschillende onderwerpen en niveaus. Partners van de Stichting Lezen en Schrijven kunnen de Basismeters gratis inzetten om cliënten, patiënten of werknemers te screenen op hun basisvaardigheden. Bijvoorbeeld als onderdeel van de intake bij UWV, tijdens een consult bij een huisarts of tijdens een voortgangsgesprek bij een bedrijf. De uitslag vormt een startpunt voor een gesprek, eventueel gevolgd door een scholingstraject. 

Ons werk

Tremani ontwikkelde een compleet nieuwe applicatie voor het beheren en afnemen van de Basismeters. Het systeem biedt verschillende functionaliteiten aan gebruikers in verschillende rollen. De vraagbeheerder kan vragen aanmaken en daarmee toetsen samenstellen. Consulenten kunnen in hun omgeving de toetsen aanbieden aan deelnemers en na afloop de resultaten bekijken en verwerken. En de deelnemers kunnen de vragen beantwoorden en zo de hele toets doorlopen. Omdat laaggeletterden vaak ook digitaal minder vaardig zijn, hebben we extra aandacht besteed aan het ontwerp van een prettige en gebruiksvriendelijke interface.

Tijdens de ontwikkeling werd de nieuwe huisstijl van de Stichting Lezen en Schrijven geïntroduceerd. Die hebben we natuurlijk meteen ook toegepast in de vormgeving van de Basismeters. We bouwden de nieuwe applicatie op basis van ons ontwikkelplatform, zodat het systeem technisch betrouwbaar en robuust is. Daarmee hebben we een goede basis voor eventuele uitbreidingen in de komende jaren. 

We ontwikkelen graag van dit soort applicaties. Maar we vinden het extra mooi dat we hiermee een kleine bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van laaggeletterheid in Nederland.

Wil je meer weten over de Basismeters? Kijk dan op www.basismeters.nl.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief