Privacyverklaring

De website www.tremani.nl is een product van Tremani. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook verwerkt en beveiligd op een manier die in overeenstemming is met de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.​​​​​​​

Je gegevens
Als je via deze website contact met ons opneemt, kan het zijn dat we je gegevens registreren om op je bericht te kunnen reageren. Tremani neemt de bescherming van je gegevens serieus. We hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tremani.nl.

Cookies
Onze website gebruikt functionele en technische cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. We gebruiken daarnaast ook cookies van Google Analytics voor het verzamelen van algemene statistieken over het gebruik van onze website; met die informatie kunnen we het gebruik van de website evalueren en verbeteringen doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Contact
Op contact met Tremani op te nemen, kun je gebruikmaken van de volgende gegevens:

bezoekadres: Kalfjeslaan 40 - 2623 AJ Delft
telefoon: 015 - 2 840 829
e-mail: info@tremani.nl

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van onze privacyverklaring.